O občianskom združení

Rozhodli ste sa založiť občianske združenie? Je vo vašom záujme naplniť svoje poslanie a vykonávať niečo, čo považujete za prospešné pre jednotlivcov a spoločnosť ako celok? Občianske združenie sa zaraďuje k neziskovým organizáciám, takže jeho hlavným cieľom nie je dosiahnutie zisku. Členovia občianskeho združenia vykonávajú prácu, ktorá je ich záujmom a prináša vylepšenie, zveľadenie, obnovu v rôznych oblastiach spoločenského života. Záujmy sa častokrát týkajú športu, umenia, vzdelávania, životného prostredia a podobne. Občianske združenia prichádzajú s inováciami, novými myšlienkami, nápadmi, ktoré realizujú a premieňajú do praxe so zámerom obohatiť dané sféry pôsobenia o niečo originálne a motivujúce. Aj tu platia mnohé pravidlá a predpisy vzťahujúce sa na platnú legislatívu.

Občianske združenie založenie https://ezmluva.sk/zalozenie-obcianskeho-zdruzenia je naša internetová stránka, kde nájdete potrebné informácie týkajúce sa danej témy. Je tam obsiahnutý podrobný popis, ktorý pozostáva z niekoľkých základných bodov, ako postupovať pri založení občianskeho združenia. Nasledovaním konkrétnych postupov, dospejete až ku finále, ktorým je práve váš štart a vaše pôsobenie v občianskom združení. Naša spoločnosť je tu pre vás, aby vám so založením občianskeho združenia pomohla, poradila vám, aby ste sa vyhli prípadným nedorozumeniam a problémom.

občianske združenie na podporu ľudí v núdzi

Návrh na registráciu občianskeho združenia sa podáva na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a je nevyhnutné, aby obsahoval a pozostával z jednotlivých potrebných náležitostí a údajov. Po spracovaní je občianskemu združeniu pridelené identifikačné číslo a súčasne sa považuje za spôsobilé na vykonávanie svojich záujmov.

sponzorstvo a dary

Občianske združenie je možné financovať viacerými spôsobmi. Môžete si vyžiadať príspevky od štátu alebo využiť dary a sponzoring, ktorým je aj poukázanie 2 % z daní od fyzických alebo právnických osôb. Zisk dosiahnutý z chodu občianskeho združenia je štandardne využitý na zabezpečenie ďalšieho rozvoja združenia za účelom jeho neustáleho zveľaďovania a napredovania.

Back To Top